0 opleidingen voor de CD

Sorry, je wordt Creatief Directeur

In ons reclamevak kan je als creatief snel stijgen. Iedere soldaat draagt de maarschalksstaf al in zijn ransel. Daar is geen opleiding voor vereist: niemand kijkt een art director erop aan dat hij de academie niet afmaakte, en voor copywriter kan niet eens een behoorlijke opleiding gevolgd worden.

Nee, wij kijken niet naar opleiding, maar naar prestatie. Als die goed zijn, zal je in de reclame een eind komen. Iedereen kan wel directeur worden van iets. En net daar vergaloppeert de reclamepraktijk zich lelijk. Boven het middenkader komen er namelijk functie-eisen om de hoek kijken die wel degelijk kennis vereisen. Er worden dan managementvaardigheden verondersteld bekend te zijn die niet zomaar op de werkvloer opgepikt kunnen worden.

Verantwoordelijk zijn voor de creatieve output van een bureau is misschien wel de zwaarste opgave in ons vak. Het in het gareel houden van mensen die juist geacht worden buiten de lijnen te denken is een interessante paradox. Een concept afkeuren en toch de motivatie hoog houden vereist elastisch management van hoog niveau. Daarnaast zit de creatieve directie met klanten aan tafel, is ze mede bepalend voor de te volgen koers van het bureau en moet ze tussendoor creatief werk afleveren dat de hele creatieve afdeling tot voorbeeld strekt. Bent u daar nog?

Noodgedwongen vinden veel nieuwbakken Creatief Directeuren keer op keer het wiel weer uit. Op zijn best met een teamgenoot, maar soms moederziel alleen. Het is te veel en te moeilijk om te veronderstellen dat je het wel uit de praktijk leert. Natuurlijk, alles kan… maar het is het de kwaliteit die we nastreven?

Er sluimert hier een probleem waar we hoognodig aandacht aan moeten besteden. Jaren geleden leurde ik bij de ADCN en de VEA met een plan voor een Masterclass Creatieve Directie om nieuwbakken CD’s de fijne kneepjes van de management-aspecten van hun vak bij te brengen. Zullen we het daar weer eens over hebben?