100 dagen in een nieuwe baan

Headhunting kan niet zonder coaching

De bomen, het bos…
Wanneer je nieuw personeel wilt aantrekken, kom je in het bos van headhunters, recruiters, searchers, en hun flat fees, retainers, en succesbonussen. Je ziet er de bomen haast niet meer door.

Het komt echter vaak op hetzelfde neer. Er wordt gezocht naar een match tussen vacature en kandidaat, door de juiste persoon voor een opdrachtgever te vinden. De nadruk voor de headhunter ligt dus op het invullen van een lege plek, en niet op de ontwikkeling van de carrière van de kandidaat. De match wordt toch ook voor 100% betaald door opdrachtgever?

Bij Flexfirm vinden we dit een magere opvatting van de taak. Wij geloven dat een match slechts dan goed is, wanneer de behoeften van zowel de opdrachtgever als de kandidaat voor de langere termijn gediend zijn. Pas als de ambitie van de kandidaat gelijk opgaat met die van de nieuwe werkgever is er sprake van vruchtbare samenwerking. Denk maar eens in dat de werkgever een groeidoelstelling heeft maar de kandidaat niet. Of omgekeerd. In beide gevallen raakt één partij gefrustreerd, en is het eind van de samenwerking in zicht. Er is dus behoefte aan een partij wiens dienstverlening verder gaat dan gewoon een open plek invullen en dan huppakee! Door naar de volgende opdracht.

De headhunter/coach
Ziedaar de opkomst van een nieuw gilde: de Headhunter/Coach. Deze heeft twee meesters te dienen, te weten de opdrachtgever en de kandidaat. Het is nog steeds de eerste die de rekening betaald, maar dan in het volle besef dat kandidaten niet gedijen in een overstap die onvoldoende ontwikkeling biedt. Opdrachtgevers kunnen zich hiermee ook onderscheiden en zo een extra aantrekkingskracht hebben op nieuw personeel.

De headhunter van de toekomst (voor zover die niet al aangebroken is) heeft dus twee petten op. Hij of zij draagt de juiste kandidaat aan, en neemt daarnaast de zorg voor de begeleiding van deze kandidaat op zich. Dat begint al met de fameuze eerste 100 dagen in een nieuwe baan. Bekend is dat deze eerste 100 dagen bepalend zijn voor de rest van de te werken periode bij het nieuwe bureau. Een periode die zo belangrijk is dat het de moeite waard is deze goed te begeleiden door een professional. Samen met de geplaatste kandidaat werkt de headhunter zo aan een maximaal rendement van de plaatsing.

Anderzijds kan deze nieuwe headhunter rechtstreeks aan de slag als carrière-coach voor iedereen die hem inschakelt. Is een carrière niet waardevol genoeg om haar te laten begeleiden door een expert? De headhunter/coach kan actief een carrière gaan managen, zoals we dat ook in de voetbal zien. De kandidaat die zich laat vertegenwoordigen kan dan samen met de headhunter/coach aan de slag met personal branding. De headhunter/coach wordt zo de bewaker van het scenario dat de kandidaat daar brengt, waar die uiteindelijk terecht wil komen. Daaronder valt het identificeren in de markt van kansen, het analyseren van tekortkomingen en hoe deze te verhelpen zijn, bijvoorbeeld door extra scholing. De ontwikkeling van het hierboven geschetste zal duidelijk zijn. Er is niet langer een eenzijdige focus op het opvullen van een lege werkplek. De focus komt te liggen op het punt waar de opdrachtgever en de kandidaat elkaar versterken.

De reclamewereld heeft het ontwikkelen van talent nooit op de eerste plaats gehad. Daar waar bedrijven hun personeel nogal eens op een aanvullende cursus sturen hebben reclamemensen het doorgaans te druk voor dit soort activiteiten. Toch is het goed te werken aan talentontwikkeling – en daarbij hoort nu eenmaal ook aanvullende scholing. Wanneer dat intern niet of onvoldoende opgepakt kan worden is het goed dat het nu in ieder geval geoutsourcet kan worden.

Dus:
“Niemand bekommert zich meer om je carrière dan jijzelf”, het ziet er naar uit dat deze tegeltjeswijsheid tot het verleden gaat behoren. De kwaliteit van het personeel is ieders zorg, zowel werkgever als personeelslid. Het met de toenemende strijd om kwalitatief goede werknemers is het voor bedrijven steeds belangrijker een goede magneet op de arbeidsmarkt te hebben. Dat zou wel eens de tailor made-talentontwikkeling kunnen zijn.