15 jaar heeft de headhunter nog…

Diversiteit op de werkvloer heeft een nieuwe bondgenoot.

Al enige tijd circuleren er lijsten met banen die in de toekomst zullen verdwijnen, omdat ze in de toekomst door computers uitgevoerd worden. Wie gaat de accountancy nog in, als het vak uitsterft over 15 jaar? Wist ik veel dat dat ook geldt voor headhunters. Mijn kinderen gaan niet bij papa in de zaak, omdat die zaak er over 15 jaar niet meer is..

Netflix en Amazon
Eén van die nagels aan mijn doodskist is Pymetrics in Amerika. Eén van de oprichtsters, een neuropsychologe, verwonderde zich over het werving- en selectieproces. Als Amazon en Netflix het gedrag van hun klanten zo goed kunnen voorspellen, en steeds rake suggesties kunnen doen voor volgende aankopen, waarom kan dat dan niet bij werven en selecteren van nieuw personeel?  De volgende stap was een voor haar voor de hand liggende. Ze gebruikte spelletjes die al jaren dienst doen in de neuropsychologie om gedrag te voorspellen. En die jouw gedrag vaak beter kunnen voorspellen dan dat jij zelf dat kan.

Hoe het werkt
Kandidaten werden slim getarget op Facebook met een uitnodiging om te solliciteren. Eerst werd aan de hand van het Linkedinprofiel gekeken naar de harde criteria. Kwam de kandidaat daar doorheen, werd deze direct doorgestuurd naar een site waar twaalf spelletjes gespeeld moesten worden. Hiermee werden kandidaten getest op stress en geheugen. Daarna volgde een video-interview met een computer. Hier worden expressie en vocabulaire getest. Op dit punt van het proces is 80% van de kandidaten afgevallen en neemt HR het over. De rest van het proces is nu nog mensenwerk.

De knop omzetten
Algoritme aversie. Een mooi woord, dat gebruikt wordt om de onwil aan te duiden die dit soort ontwikkelingen omgeeft. Het ongeloof dat een computer betere uitspraken kan doen dan een mens levert weerstand op. Een achterhoede gevecht, denk ik. Want deze ontwikkeling heeft voor grote bedrijven veel voordelen. Unilever ging met het systeem aan de slag en zag de voordelen. Zo is de doorlooptijd van het proces om een nieuw personeelslid in dienst te nemen teruggebracht van vier maanden naar vier weken.

Diversiviteit
Een ander bijkomend voordeel is dat een computer objectief is. Tenzij zo geprogrammeerd, heeft een computer geen voorkeur voor een man boven een vrouw. Ook is een computer niet racistisch of anti-semitisch. (Dat dit niet altijd vanzelfsprekend is, bleek ondanks in Amerika. Een chatbot met zelflerende kwaliteit van Twitter meldde binnen één dag dat feministen in de hel moesten branden). In de praktijk is gebleken dat het gebruik van een headhuntingcomputer de diversiteit direct deed toenemen. Het in dienst genomen personeel was diverser op de gebieden leeftijd, geslacht, geloof en afkomst. De bias is uit het systeem. Ook kandidaten zijn tevreden met dit nieuwe systeem. Het gaat veel sneller dan het oude systeem, en er komt direct feedback. Die is weliswaar gemechaniseerd maar daarom niet minder waardevol.

Het is nu nog toekomstmuziek voor de reclame, maar het is al dichtbij. Ik ga me omscholen.