6 werkplekken voor 10 werknemers

Het nieuwe werken

De weerstand tegen het Nieuwe Werken groeit. Althans, volgens de ‘Nationale Het Nieuwe Werken Barometer 2013’. Maar in mijn omgeving ervaar ik precies het tegenovergestelde. Voor we naar de cijfers van de Barometer gaan kijken, halen we er ook nog andere onderzoeken over 2013 bij: die van Citrix, Intermediair en Kluwer. En moeten we beseffen dat deze onderzoeken gedaan werden onder alle bedrijven in Nederland, dus niet alleen in de communicatiebranche. De Barometer meet een toename van het aantal bedrijven dat hun werknemers laat thuiswerken (in 2012: 53%, in 2013: 65%). Citrix denkt dat dit percentage medio 2014 zal stijgen naar 83%!

Geen mening
Tegelijkertijd ziet de Barometer een afnemende tevredenheid bij de thuiswerkers (van 50% in 2012 naar 39% in 2013), hoewel het negatieve oordeel slechts weinig stijgt (van 12% in 2012 naar 19% in 2013). De achterliggende redenen hiervoor zijn helaas niet onderzocht. En het laat ook zien dat een heel grote groep kennelijk geen mening heeft! Intermediair ziet dat thuiswerkers zich thuis beter concentreren dan op het werk (77% van de ondervraagden), en dat die daardoor effectiever werken in de thuisomgeving (78%). Kluwer stelt dat 73% van de werknemers wel eens thuis werkt, en dat 21% dat dagelijks doet. 87% werkt ook buiten kantooruren.

Fabriek of universiteit
Het komt me voor dat deze cijfers meer zeggen naarmate de populatie gedifferentieerder wordt: voor een fabriek zal het anders liggen dan bij een universiteit. Gemiddelden vertroebelen het beeld. (Hierbij moet ook nog worden aangetekend dat thuiswerken als eerste en meeste werd gedaan in de financiële en ict-sector. Twee bedrijfstakken waar de afgelopen jaren veel turbulentie was en rake klappen gevallen zijn. Dat kan de cijfers negatief beïnvloed hebben.)

Wat kunnen we ermee?
Iedereen verwacht dat de groei van het flexibele werken zal doorzetten, met name in de groep hoger opgeleiden. De voordelen wegen ruimschoots op tegen de nadelen: files worden vermeden, thuiswerkers zijn productiever en werken meer dan hun kantoorcollega’s. Ook gebruiken ze maar weinig kantoorruimte.

Muziek in de oren
Citrix voorspelt voor 2020 zes kantoorplekken voor iedere tien medewerkers. Dat moet werkgevers toch als muziek in de oren klinken. Let wel: ik pleit zeker niet voor een revolutie, waarbij kantoorbewoners geweerd worden van hun vertrouwde plekje. Dit is een evolutie, waarbij mensen die er klaar voor zijn het flexibele werken gaan uitproberen, in hun eigen tempo. Gedeeltelijk thuiswerken laat ook betere resultaten zien dan volledig thuiswerken. Het laat de binding met het bedrijf en de samenwerking met collegae intact. En daar hebben we blijkbaar toch behoefte aan.

Communicatiebranche
Thuiswerken blijft iets waar we graag grappen over maken. In de trant van de was doen en de hond uitlaten. Wanneer je op kantoor bent, is het voor iedereen te zien dat je werkt. Als thuiswerker ben je onzichtbaar. Carrièretechnisch niet altijd de goede keuze, in deze tijden zeker niet.
Ons werkproces kent componenten, die elkaar in fasen opvolgen. En in elke fase is er ruimte voor flexibel werken. Al jaren gaan creatieven buiten de deur om in alle rust te werken. Net als de ontwikkeling van een goede strategie niet bij een drukke kantoortuin gebaat is.

Mietjes en lijntrekkers
Mijn ervaring is dat flexibel werken bij zowel reclamebureaus als adverteerders geheel geaccepteerd is, zolang er genoeg face-to-face-contact overblijft. Daar waar tien jaar geleden parttimers en thuiswerkers werden weggezet als mietjes en lijntrekkers, zien we nu alle moderne vormen van werken tot op directieniveau toegepast worden. Flexibel werken is aan een onstuitbare opmars bezig. Tot hoever die zal gaan, is van vele factoren afhankelijk. De toekomst zal het uitwijzen.