Z generatie: It’s the potential, stupid

It’s the potential, stupid.

Change is gonna come
De wereld verandert snel, en je kan maar beter mee veranderen. Adapt, or die. Nog nooit volgden nieuwe ontwikkelingen zich zo snel op als nu. De penetratie van de transistorradio in Amerikaanse gezinnen drukken we uit in tientallen jaren, die van de mobiele telefoons drukken we uit in weken. Handzame minicomputers hebben onze manier van handelen en leven ingrijpend gewijzigd. We hebben nog maar één houvast, en dat is de paradox dat verandering een constante is geworden.

Toen
Kijk je even mee naar waar we vandaan komen? Als we nu een opdracht krijgen om een vacature in te vullen, horen we niet zelden: “We zoeken eigenlijk een nieuwe Frits” (als degene die de lege plaats voorheen vulde tenminste Frits heette). Er wordt voornamelijk gekeken naar hoe het was, en niet naar hoe het zal zijn. We ontlenen nu eenmaal een veilig gevoel aan repetitie, dat zit in onze genen en in ons brein. Vele vacatures worden met de rug naar de toekomst gekeerd, ingevuld. Met alle risico’s van dien.

Nu
Met een paar grote schokken zijn wij nu het tijdperk van de Vierde Industriële Revolutie in gegaan. Deze zal waarschijnlijk nog meer impact hebben op ons dagelijks leven dan haar voorgangers. The Internet of Things, 3D printers, Generatie Z, Big Data en artificiële intelligentie gaan veel op zijn kop zetten van wat we nu als ons leven beschouwen. Dat de veranderingen snel gaan, hebben we links en rechts al gemerkt. De vraag is: wat moeten we ermee? Wat is de invloed op de arbeidsmarkt? Welnu, die invloed is zo groot en veelomvattend, daar kan ik vele columns mee vullen (en misschien doe ik dat ook wel). Maar één aspect haal ik er nu uit, omdat het zo belangrijk is. En dat is het vermogen van (nieuwe) werknemers om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Het potentieel wat iemand in huis heeft om zich niet alleen staande te houden onder druk van verandering, maar om te kunnen excelleren in de nieuwe omstandigheden.

Nieuwe Eisen
Dit vraagt andere kwaliteiten van een kandidaat-werknemer dan de eisen van gisteren. Diploma’s en ervaring zijn mooi, als we de kwaliteiten die eruit spreken kunnen toepassen op dat wat kan gaan komen. Het vermogen om nieuwe dingen te leren, en een voortdurende nieuwsgierigheid aan de dag te leggen. De motivatie die kan worden opgebracht om al die nieuwe dingen telkens weer op te sporen, uit te pluizen en te absorberen. Het vereist inzicht om in te haken op de juiste ontwikkelingen, en betrokkenheid om dit proces keer op keer weer in te gaan.
Ook voor mij als headhunter heeft dit gevolgen. De geschetste verandering vraagt een andere houding van mij in een jobinterview. Niet het verleden maar de toekomst is leading, waarmee het interview meer dan ooit over de persoonlijkheid van de kandidaat gaat. Het vermogen je aan te kunnen passen speelde nog niet eerder zo’n grote rol, en dat geldt voor ons allemaal.