Z generatie: verandert de werkvloer

Generatie Z verandert de werkvloer

De Generatie Z is al veel besproken. Begrijpelijk, want deze nieuwe generatie verschilt in vele facetten van de vorige, en zo langzamerhand komt ze overal de werkvloer op. De Generatie Z kent veel meer diversiteit dan de voorgaande generaties. Ze komt tegelijk met de Vierde (Industriële) Revolutie, waarmee er een optelsom van digitale ontwikkelingen over ons heen komt. 3Dprinters, artificiële intelligentie, het internet der dingen en blockchain gaan hun stempel drukken op ieder aspect van ons leven…dus ook van ons werken.

Gevolgen
Meer dan ooit spelen netwerken voor de Generatie Z een belangrijke rol. Deze generatie is niet Top Down of Bottom Up, maar leeft in een wereld waar de informatie van alle kanten komt, en niet
per se van boven naar beneden. En wat is de drager van al deze informatie? Precies: dat is techniek. En daar hebben we dan gelijk de eerste van drie belangrijke ontwikkelingen.

De Generatie Z is gedreven door techniek
Of het nou gaat om een Skype-gesprek, een videoconference of om op-welke-locatie-dan-ook te kunnen werken: het valt of staat bij de kwaliteit van de techniek. Willen deze werknemers zich volledig kunnen ontplooien, dan zullen ze daar ook de tools voor moeten krijgen. State of the art techniek zal zeker aantrekkingskracht hebben in een recruitmenttraject.

Dat brengt ons op het tweede punt.

De Generatie Z is veeleisender dan voorgaande generaties
Optimaal functionerende techniek is niet langer een bonus, het is een vereiste. Dat lijkt voor de hand liggend, maar een niet optimaal gefaciliteerde werkplek komt nog vaak voor. Dat is jammer, want als je niet optimaal gefaciliteerd bent, kan je je ook niet optimaal ontplooien. Wij horen bij Flexfirm maar al te veel verhalen van werknemers die zelf dan maar hun apparatuur upgraden. Haperende of verouderde techniek wordt opgegeven als reden om van baan te wisselen.

Deze generatie wil zelf uitmaken waar, wanneer en hoe ze werkt. Dat kan op kantoor maar buiten de reguliere kantooruren zijn, wanneer er gewerkt wordt met mensen in andere tijdzones. Maar dan moeten niet alle lichten in het kantoor standaard uitgaan, en je wil ook niet lastig gevallen worden door een knorrige bewaker. Alle informatie over en voor het werk moet vanaf elke plaats 24/7 bereikbaar zijn. Want er moet op ieder moment en op iedere plaats gewerkt kunnen worden.

En na deze veeleisendheid komt als laatste punt de veelkleurigheid.

De Generatie Z is diverser dan ooit
Ik noemde het al even: diversiteit. Het onderwerp staat vol in de belangstelling omdat we ons realiseren dat we diversiteit ruim baan moeten geven. Wanneer we openstaan voor alle culturen die onze werkvloer kunnen bemannen en bevrouwen, zal deze onder invloed hiervan ook veranderen. Bekend is dat een grote variëteit van culturen en achtergronden een heel positief effect heeft de creativiteit waarmee het werk gedaan wordt. En dat is voor alle bedrijfstakken, of het nou reclame is of advocatuur, heel goed nieuws.

Want in een wereld waarin de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, hebben we alle creativiteit nodig om de ontwikkelingen bij te benen, en ze tot ons voordeel in te kunnen zetten.